Personskadeforbundet

Vi er der når livet blir snudd på hodet

Arnemoen Gard | Krible design- og rådgivningsbyrå | Lillehammer og Gudbrandsdalen

Om kunden

Personskadeforbundet er en non-profit interesseorganisasjon som jobber for skaderammede og deres pårørende. De er diagnoseuavhengige og tilbyr hjelp til mennesker som har fått livet endret som følge av skader. Organisasjonen jobber for å sikre rettighetene til skaderammede, pårørende og etterlatte innenfor områder som økonomi, jus og helsebehandling.

Om prosjektet

Personskadeforbundet opplevde en nedgang i medlemsmassen. To store tiltak for å kunne beholde og tiltrekke seg medlemmer var å  endre både kommunikasjon og fremtoning visuelt.  Oppdraget bestod av både revisjon av eksisterende visuell identitet og utvikling av nye nettsider, i tillegg til at vi så på kommunikasjonen som helhet.

For å oppfylle Personskadeforbundets behov, anbefalte vi en prosess i fire hoveddeler: merkevarestrategi, visuell identitet, utvikling av nettside og lansering/markedsføring.

Resultatet

Leveransen i sin helhet svarer bedre på nye og eksisterende medlemmers behov, samt forsterker og kommuniserer Personskadeforbundets merkevare på en tydeligere måte enn tidligere.

I kommunikasjonsdelen av prosjektet definerte vi bl.a. tre arketyper for hvem Personskadeforbundet skal være i sin strategi. Personligheten bal merkevaren representeres av en tydelig Hersker (basert på deres kompetanse, erfaring, nettverk og forskningsbasert kunnskap), med innslag av en Rebell (utfordrer for rettferdighet og endring) og en God nabo (som representerer ivaretakelse, fellesskap og tilhørighet). Disse arketypene skal gjennomsyre alle flater Personskadeforbundet opptrer på, men i ulike deler av medlemsreisen.

Det visuelle konseptet er knyttet til målgruppens overordnede behov for ivaretakelse, fellesskap og tilhørighet. Den skadede og dens pårørende trenger å bli sett, hørt og forstått i egen situasjon. Både målgruppen og den interne organisasjonen hadde behov for en visuell regi som bedre kommuniserer profesjonalitet, struktur og orden. Et uttrykk som var trygt, samtidig som det utfordret og fanget oppmerksomhet. Vi utviklet et system åpent for variasjon med konsekvent bruk av rammer, fonter, fargepalett, illustrasjon- og fotostil.

Personskadeforbundet skal med denne identiteten representere det stabile, trygge og erfarne. Linjene som springer ut fra logoen symboliserer et forbund som er omfangsrikt, og som skal nå ut til alle. Et rammeverk som leder deg videre.

For nettsidens del betyr dette at den nye identiteten i større grad ivaretar brukerene (både eksisterende og potensielle medlemmer) allerede i en tidlig fase, slik at de får et godt inntrykk av Personskadeforbundet. Strukturen underbygger nettsidens overordnede mål med å konvertere flere besøkende til medlemmer ved å ha motiverende tekster og mange muligheter for innmelding fordelt på siden. Arbeidet rundt merkevarestrategien og den visuelle identiteten ble førende for kommunikasjonen på nettsiden. Godt innhold er avgjørende for at slike sider skal framstå på en tydelig, trygg og kunnskapsrik måte, som igjen gjør at brukerne vil kunne bygge tillit i sårbare livssituasjoner.

Arnemoen Gard | Krible design- og rådgivningsbyrå | Lillehammer og Gudbrandsdalen
Arnemoen Gard | Krible design- og rådgivningsbyrå | Lillehammer og Gudbrandsdalen
Arnemoen Gard | Krible design- og rådgivningsbyrå | Lillehammer og Gudbrandsdalen