Merkevarestrategi

Merkevarestrategi | Krible

Merkevarestrategi – en grunnmur

Merkevarestrategien legger føringene for hvem merkevaren skal være. Før en merkevare kan kommunisere med målgruppen, bør det foreligge en plan for hva merkevaren skal være for hvem, og hvilken posisjon i markedet denne skal innta.

Kategori, rolle og posisjonering

I arbeidet med å lage en god merkevarestrategi vil vi plassere merkevaren i den kategorien den tilhører, samt se på hvilke faktorer som er avgjørende for valgt kategori. Det finnes ulike typer kategorier, og sammen plasserer vi merkevaren der vi mener den hører hjemme. Deretter ser vi på hvilken rolle merkevaren skal spille i gitte kategori. Når både kategori og rolle er på plass, må vi finne ut hvilken posisjon merkevaren skal ha i valgt rolle.

Målgruppe

Det er umulig å lage en merkevarestrategi hvis vi ikke vet hvem som er merkevarens målgruppe – målgruppeanalyse må utføres.

Etterlatt inntrykk og merkevareløfte

Hva målgruppen skal sitte igjen med etter å ha vært i kontakt med merkevaren, vil være førende for all kommunikasjon. For å oppnå ønsket etterlatt inntrykk og kunne innfri på merkevareløftet til enhver tid, må vi først ha definert hva dette skal være. Deretter må det legges en kommunikasjonsplan som kan understøtte målsettingen.

Verdier, misjon og visjon

Verdier, misjon og visjon blir ofte ord uten mening hvis du ikke velger å aktivt ta en stilling til hvem merkevaren skal være. Når du ønsker å definere en målsetting som merkevaren din skal oppnå, er verdier, misjon og visjon gode hjelpemidler på veien. Dette er derfor en naturlig del av en merkevarestrategiprosess.

Merkevarens personlighet

Til slutt må det gjøres et godt stykke arbeid for å definere hvilken personlighet merkevaren skal ha. Merkevarens personlighet henger ofte sammen med kategori og hva som er konvensjonen i denne. Vi ser på de ulike personlighetstypene som finnes, og eliminerer de som ikke passer. Det ender ofte med vanskelige valg, men jo tydeligere vi er i definisjonen av hvilken personlighet merkevaren skal ha, jo enklere er alt kommunikasjons- og strategiarbeid i etterkant.

Når alle overnevnte faktorer, og litt til er på plass, sitter vi igjen med en godt gjennomarbeidet merkevarestrategi.