Et konsept skal leve lenge, og kan skape flere ringvirkninger enn en enkelt kampanje.

Digital rådgivning | Krible design- og rådgivningsbyrå | Lillehammer og Gudbrandsdalen

Ofte etterspørres det artige kampanjer eller stunt som bedriften kan gjøre seg synlig med. Oppmerksomhet skal skapes, men gjerne for et kortere tidsperspektiv. Denne type kampanjetenking er en fin tilnærming i mange tilfeller der målet er å skape oppmerksomhet rundt en enkelt vare eller tjeneste der og da. Ofte vil det derimot gagne bedriften å lage noe som har lengre levetid.

Tenk langsiktig og helhetlig

Ved å lage et helhetlig konsept med lang levetid, vil fremtidige aktiviteter kunne knyttes til hverandre under samme paraply. Et godt konsept vil kunne bære en rekke ulike aktiviteter, tjenester, løsninger, produkter og annet som bedriften kan bruke strategisk. Enkeltstående aktiviteter vil ikke ha den samme slagkraften som et helhetlig konsept har.

Profesjonell fremtoning

Et godt utarbeidet konsept vil forenkle markedsarbeidet fremover fordi konseptet vil være førende for all kommunikasjon og aktivitet. Hvis det som planlegges ikke kan stå under samme paraply som det overliggende konseptet, skal det heller ikke gjennomføres. På denne måten vil man kunne bygge opp en sterk merkevare som fremstår helhetlig og profesjonell.

Lærerik, kreativ og krevende prosess

Det å jobbe med konseptualisering er en lærerik, kreativ og krevende prosess som krever mange runder i ringen. Samtidig er det lite som har så stor gjennomslagskraft som et godt utviklet konsept. Ta kontakt med oss i dag; vi gleder oss allerede til å starte jobben med å utvikle deres unike konsept!