Visuell identitet er designdelen av merkevarebygging. Uten en visuell identitet vil ikke merkevaren stå like sterkt.

Illustrasjonsbilde | Krible Design | Lillehammer og Gudbrandsdalen

Mange av assosiasjonene vi har til en merkevare går på det visuelle. Vi ser raskt for oss logoen til de største merkevarene når disse nevnes. Ofte får vi også en spesifikk farge i tankene. Dette er elementer i merkevarens visuelle identitet. Farger, illustrasjoner, bilder og videoer fanger vi lettere opp enn tekst. Det visuelle har derfor en sterk påvirkningskraft; vi danner oss ubevisst et inntrykk basert på farger, fonter og logoer. Vår jobb er å sørge for at din merkevare gir det rette, etterlatte inntrykket.

Visuell identitet er helhetsinntrykket merkevaren gir

Merkevaren kommuniserer på en rekke ulike måter, og i kommunikasjonsstrategien er det vanligvis nedfelt retningslinjer rundt det skrevne språk. En visuell identitet er rammen som setter det hele sammen, det er det som sørger for at merkevaren gir et gjenkjennelig helhetsinntrykk. Helhetsinntrykket vil igjen påvirke kunden i positiv eller negativ retning. Ved å bruke tid og ressurser på å finne merkevarens visuelle identitet, vil man i langt større grad kunne styre kundens påvirkning i positiv retning.

Uten en visuell identitet ville de fleste merkevarer fremstå som kjønnsløse og nøytrale. Det ligger med andre ord stor makt i den visuelle identiteten. Og med stor makt kommer ofte mange muligheter, og det er disse mulighetene vi elsker å utforske. Hvilket inntrykk gir rette versus myke linjer? Hvordan tolker vi rødt versus blått? Hva forbinder vi med sirkler versus firkanter?

En læringsprosess fra A–Å

For å kunne finne merkevarens rette visuelle identitet, må vi nødvendigvis bli kjent med merkevaren. Hvilke verdier ligger til grunn? Hva er ønsket visjon og misjon? Hvilke suksesskriterier ligger til grunn for at merkevaren lykkes? Hvilke arenaer vil være merkevarens viktigste? Det å finne den rette visuelle identitet er en læringsprosess fra første møte til endelig leveranse, både for oss og for deg som kunde. Vi er klare, er du?

En visuell identitet kan inneholde

  • Logo
  • Farger
  • Typografi
  • Støtteelementer (mønster/illustrasjon)
  • Regler for bruk og uttak på ulike flater