Kommunikasjonsstrategien er grunnlaget for alt bedriften gjør utad, og på mange måter bedriftens ryggrad.

Illustrasjonsbilde | Krible Design | Lillehammer og Gudbrandsdalen

En kommunikasjonsstrategi skal ligge til grunn for de handlingene du utfører, det du sier og det du gjør. En gjennomarbeidet kommunikasjonsstrategi vil forenkle det daglige arbeidet rundt markedsføring, intern kommunikasjon, PR og drift. Det vil også effektivisere samarbeid med eksterne partnere.

Prosessen rundt en kommunikasjonsstrategi

En kommunikasjonsstrategi, i likhet med andre typer strategier, kan vi i en forenklet versjon sammenfatte i tre trinn. Først kartlegger vi nåværende posisjon, deretter identifiserer vi forskjellen mellom nåværende posisjon og ønsket posisjon, og til slutt definerer vi mål, delmål og tiltak.

I arbeidet med for eksempel nye nettsider, bruker vi en del tid på bedriftens kommunikasjonsstrategi. Kommunikasjon fungerer best når den er helhetlig og gjennomtenkt, og det blir helt tydelig for potensielle kunder hva bedriften står for. Kommunikasjonsstrategien er derfor et viktig verktøy, både for bedriften selv og for oss som skal bistå med uttak av strategi.

Bedriftens identitet grunnleggende i kommunikasjonsstrategien

I likhet med en digital strategi, behøver ikke en kommunikasjonsstrategi å være et tungt styredokument. Det viktigste er å kartlegge hva som kjennetegner bedriftens identitet og kjerneverdier, og hvordan disse kan formidles på best mulig måte i relevante fora.

Vi bruker ulike virkemidler når vi avdekker bedriftens virkelige identitet, og det er en meget lærerik prosess for alle. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med å starte i riktig ende.