Et Kribleverksted er det første «ordentlige» møtet vi har med kundene våre.

Illustrasjonsbilde | Krible Design | Lillehammer og Gudbrandsdalen

Kribleverkstedet er et levende eksempel på hvordan Krible går utover tradisjonelle forretningsmøter og skaper en atmosfære av samarbeid og kreativ utfoldelse. Det er i dette møtet vi blir kjent med hverandre, og der vi avdekker ønsker og forventinger. Det er også her vi realitetsorienterer oss, slik at vi alle har samme oppfatning av hva som skal komme ut av prosessen vi er i ferd med å starte på. Den første idémyldringen igangsettes i Kribleverkstedet. Kribleverkstedet er det første spennende kapittelet i reisen mot en vellykket designopplevelse.

Når gjennomfører vi Kribleverksted?

Det er ikke alle oppdrag som krever et Kribleverksted i forkant. For enklere jobber, eksisterende maler, repeterende bestillinger og lignende, gjennomfører vi ikke et Kribleverksted. Når det derimot er snakk om justering eller utarbeidelse av nye nettsider, visuell identitet, navneprosesser, digital markedsføring, strategiprosesser og lignende, har vi et Kribleverksted. Da deltar det gjerne to-tre kriblere fra oss, og så mange dere selv ønsker å ha med fra deres side. Et tretimers Kribleverksted er det vi synes fungerer best; da har vi både tid til å bli kjent med dere som personer og som bedrift i tillegg til at vi kommer i gang med idémyldringen.

Det er ofte gule, oransje, rosa og grønne lapper i hopetall på et Kribleverksted. Frukt, kjeks og sjokolade pleier også å frekventere. God stemning og stor takhøyde; der har du det typiske Kribleverkstedet. Det er ikke noe rart vi er så glade i jobben vår?