Navneprosesser er vanligvis svært krevende, og samtidig veldig verdifulle og givende.

Digital rådgivning | Krible design- og rådgivningsbyrå | Lillehammer og Gudbrandsdalen

Det er få ting kunder og ansatte har et større engasjement rundt, enn logo og navn. En bedrifts logo og navn skal kommunisere hvem og hva bedriften er, og hva man kan forvente av bedriften. Navnet skal være både forståelig, intuitivt, beskrivende og innbydende. I tillegg skal det kunne fungere mot mange ulike målgrupper og i ulike fora. Hvor begynner man for å finne et navn som kan oppfylle slike kriterier?

Hva skal navnet bidra til?

Vi ser ofte at tydelige retningslinjer i starten av prosessen forminsker intern uenighet og friksjon etterhvert som valgene skal tas. Hvis det er laget en tydelig kravspesifikasjon i forkant, er det enklere for de involverte å kunne enes om et godt resultat. Noe av det viktigste å enes om i forkant, er hva navnet skal bidra til. Klarer dere å sette ned et par-tre stikkord eller setninger om hva navnet skal bidra til, er det allerede lagt noen føringer for den kreative prosessen videre.

Selv pleier vi å være fulltallige når det er på tide med idémyldring. Da kastes det ut ord og uttrykk helt uten mål og mening. Kriblerier lages, og nye ord og uttrykk dannes på bakgrunn av det som har kommet frem. Etterhvert er det et par retninger som skiller seg ut, og vi jobber videre med disse.

Hva kjennetegner et godt navn?

Alle navn er «tomme» når de skapes, og må tillegges verdi. Til tross for at de aller fleste navn er genuine og originale, er det noen føringer som kan være til hjelp når et nytt navn skal finnes.

Et kort navn er nesten alltid bedre enn et langt navn. Spesielt på små flater som mobilskjermer gjør korte navn seg bedre. Sammensetningen av bokstaver i navnet har også noe å si for hva som er et godt navn. Ser bokstavene «fine ut» sammen? Flyter uttalen godt? Noen navn har «bedre» bokstavering enn andre, og vil derfor være lettere å kunne bygge identitet rundt. I tillegg skal navnet skille produktet eller tjenesten fra andre produkter og tjenester. Det skal skape relevans og assosiasjoner i fremtiden. Det er mye å forholde seg til, men med god struktur og styring i bakkant havner vi alltid på bena.  

Logo- og navneprosesser er noe av det morsomste vi gjør, og det er stor glede på kontoret når vi har idémyldringer på tapetet. Kanskje vil du være flue på veggen under idémyldringen til din bedrifts navneprosess?