Hvis du ikke er synlig i søkemotorene, hvordan skal kundene finne deg da?

Søkemotoroptimalisering | Krible Design | Lillehammer og Gudbrandsdalen

Hva er SEO?

SEO er forkortelsen for søkemotoroptimalisering. Kort forklart handler det om alle grep som tas for at en nettside skal rangere så høyt som mulig i søkemotorene på så mange relevante termer/søkeord som mulig.

SEO – er det så viktig da?

Nesten 70 % av trafikk til norske nettsteder går via søkemotorer. Det vil si at 7 av 10 potensielle kunder starter sin kundereise i søkemotorer, og da fortrinnsvis i Google. Bedrifter som ikke er på topplasseringer i søkeresultatet, tas dermed ikke med i beregningen når kunden starter utvelgelsen. Tør du ta sjansen på lave rangeringer?

Søkemotorer er motorveien inn til nettstedet ditt

Mange bedrifter er heldige, og har en god skare av lojale kunder. Men på et eller annet tidspunkt må kundegruppen utvides, og hvor starter man da? Svaret er enkelt; vi starter der kunden selv starter, i søkemotorene.

SEO består av en rekke ulike faktorer. Innholdet ditt må være relevant og godt. Er ikke innholdet relevant i utgangspunktet, vil du ikke få høy rangering. Er innholdet relevant, men oppfattes som dårlig av gjestene, vil det forringe muligheten for høye rangeringer.

God struktur på nettsiden og en god teknisk oppbygging er viktig i SEO-øyemed. Bildetekster og andre hjelpetekster må være skrevet med SEO for øyet. Både lengde på innhold og benevnelse av nøkkelord påvirker SEO. I tillegg må du ha riktige mellomtitler og god oppbygging av teksten. Det å skrive for søkemotorer er et fag i seg selv. God rangering påvirkes også av hvorvidt du har bygget opp strukturen på den enkelte siden i henhold til intensjonen bak søketermen som siden er optimalisert for. En salgsside må for eksempel bygges opp annerledes enn en navigasjonsside eller en informativ side. En søkeordsanalyse gir oss svar på hvordan Google tolker intensjonen på de ulike søkeordene, og det er der vi starter.

SEO tar lang tid

Å optimalisere nettsider for søkemotorer er vanligvis en langsiktig prosess, og resultatene kan la vente på seg. Det kan ta opp til ni måneder før alle endringer kommer til sin fulle rett, og vi ser at nettsiden krabber oppover i søkeresultatet.

SEO er det viktigste elementet i en digital strategi, og det må vektlegges i form av både tid og penger. En av de vanligste feilene som gjøres i SEO-arbeid er mangel på kontinuerlige oppdateringer. Når nettsider er lansert og innhold skrevet, må  innholdet oppdateres og optimaliseres. Hele tiden.

Vi hjelper deg med SEO!

Vi hjelper deg med alt fra en god SEO-strategi til den faktiske utførelsen av tiltakene. En gjennomarbeidet SEO-strategi, og utførelse av tiltak i etterkant, kan demme opp for mye annen betalt digital kommunikasjon. Til tross for en høyere investeringskostnad, vil et sterkt fokus på SEO være kostnadsbesparende på sikt. Og, vi lover at du får med en god porsjon humor i prosessen.