En helhetlig og gjennomarbeidet digital strategi legger grunnlaget for alt videre arbeid på digitale flater.

Illustrasjonsbilde | Krible Design | Lillehammer og Gudbrandsdalen

En digital strategi trenger heldigvis ikke være et 30-siders dokument som skal leveres til styret. De enkle og korte strategiene er ofte de mest vellykkede. Det er strategier som alle kan lese og skjønne, og som etterfølges av de ansatte.

Kvalitet, ikke kvantitet

Riktignok en klisjé, men det gjelder også innen strategi. Det har liten hensikt å lage en strategi bare for å lage en strategi. Da er det bedre at vi bruker tiden på å definere noen retningslinjer som skal prege den digitale kommunikasjonen. Samtidig er det ingen hemmelighet at en godt gjennomarbeidet og helhetlig digital strategi vil være ressursbesparende i det lange løp. Ved sammen å skape den digitale strategien, øker vi deres bevissthet og oppmerksomhet rundt kommunikasjon på digitale flater. Og med utgangspunkt i bedriftens visjon og misjon, er det mye læring i en digital strategiprosess, både for gamle og nye ansatte.

Skreddersøm en selvfølge

Digitale strategier danner grunnlaget for den digitale kommunikasjonen, og vi anbefaler derfor å starte i denne enden. Men, ingen bedrifter er like, så ta kontakt med oss slik at vi kan finne ut hva som passer dere best!