SEO-strategi

SEO-strategi | Krible design

SEO-strategi bør være grunnmuren på alle nettsider.

Søkemotoroptimalisering (SEO) er kritisk for å kunne rangere høyt i søkemotorene. Men hva skal nettsiden din rangere på? Hvilke søkeord er de viktigste? Og hvilke søkeord søker kundene dine etter? Ofte stemmer ikke hva du tror kundene søker etter med hvilke søkeord kundene faktisk søker etter.

Målgrupper og kundereise

Hvem er kundene dine? Hvordan oppfører de seg når de er på leting etter ditt produkt eller tjeneste? Hvor starter kundereisen deres? Og hvilken informasjon søker de i de ulike stegene av kundereisen? Dette er informasjon vi må innhente før vi kan konkretisere strategien ytterligere.

Søkeordsanalysen blir retningsgivende

En stor del av en SEO-strategi er å finne ut av hvilke søkeord eller søketermer det er kritisk for nettsiden å bli funnet på. Søkeordene er selve kjernen i en SEO-strategi.

Søkeord bruker vi derfor mye tid på: Hvilke søkeord MÅ nettsiden rangere høyt på for at du skal kunne selge produktet ditt? Hva selger du og hvilke produkter har høyest inntjening? Vi kartlegger med andre ord bedriftens eksistens med mål om å avdekke de områdene som skal lokke kundene inn.

Som et ledd i SEO-strategien utføres det derfor en søkeordsanalyse. Her bruker vi ulike verktøy for å finne ut av hvilke søkeord det faktisk søkes etter innenfor de søkeordene/temaene bedriften selv ønsker høy synlighet på. Vi finner ofte avvik på hva du selv tror kundene dine søker etter og hvilke søkeord det faktisk søkes etter. Uten en søkeordsanalyse som veileder, kan vi risikere å bygge nettsiden mot søkeord som kunden ikke søker etter. Og det vil igjen påvirke hvor mange potensielle besøkende du kan få.

Etter en gjennomført søkeordsanalyse sitter vi igjen med noe få utvalgte søkeord; de strategiske søkeordene. Det er disse søkeordene bedriften bør prioritere i videre SEO-arbeid.

Innhold som svarer til forventningene

Når de strategiske søkeordene er avdekket, må det produseres innhold som svarer til kundens forventning. Da må det være godt samsvar og høy relevans mellom søketermen som skrives inn i søkemotoren og innholdet på landingssiden som vises. Jo bedre relevans og jo bedre innholdet oppfattes av både kunden og søkemotoren, jo bedre plasseringer får du.

Innhold omfatter alt som kan være på en nettside. Det vanligste innholdet alle nettsider har er tekst, video og bilder. Uansett hva slags innhold du har på nettsidene, må alt innhold på én spesifikk nettside være optimalisert for det søkeordet den ene nettsiden skal handle om.

Det å skrive innhold med basis i SEO er ikke plankekjøring. Det er en rekke hensyn å ta for at innholdet skal være så lettlest som mulig, både for kundene dine og for søkemotorens roboter. Her får du noen enkle tips om hvordan du skal skrive for søkemotorene.

SEO-strategi og teknisk optimalisering

Teknisk optimalisering av nettsiden er et viktig punkt i en SEO-strategi. SEO-strategien må ta for seg de grepene som kan gjøres for at siden skal rangere høyt på de tekniske faktorene. Struktur og brukervennlighet er også tekniske faktorer, i tillegg til en rekke andre grep. Ikke minst er nettsidens hastighet kritisk for en god rangering.

Linkbygging er avgjørende for høye plasseringer

Til slutt tar SEO-strategien for seg linkbygging. Eksterne linker inn til din egen side er svært viktig for å kunne oppnå gode plasseringer. Eksterne linker inn tilsier at det foregår en viss vareprat om din merkevare, og det er svært positivt for god rangering. I tillegg er det viktig med eksterne linker på egen nettside og ikke minst internlinking. Intern- og eksternlinking på egen nettside er relativt enkelt. Å sørge for eksterne linker inn til egen side er derimot en tyngre jobb.

Veldikehold og oppdatering

Det siste punktet i en SEO-strategi er vedlikehold og oppdatering. Når nye nettsider er lansert, og det er gjort en grundig SEO-jobb i bakkant, skulle man kanskje tro at mye av jobben var gjort. Men da har jobben akkurat begynt. For å være i forkant av både søkemotorer, kunder og ikke minst konkurrenter, må nettsidene kontinuerlig oppdateres, optimaliseres og «pusses på». SEO er med andre ord en kontinuerlig prosess, men en god SEO-strategi vil kunne lette arbeidet også i etterkant.