Vi kan enten gjette oss til hva kundene dine søker etter, eller så kan vi gjennomføre en analyse og vite med sikkerhet.

Digital rådgivning | Krible design- og rådgivningsbyrå | Lillehammer og Gudbrandsdalen

Ikke overraskende er vi mest glad i å vite hva kundene dine faktisk søker etter. Ved å gjennomføre en søkeordsanalyse, kan vi avdekke de søketermene som er mest brukt for å lete etter produkter og tjenester som dere tilbyr.

Dere snakker ikke samme språk som kundene deres

Altfor ofte er vi vitne til nettsteder som er fancy og flotte, med et språk som bedriften selv er veldig fornøyd med; det er profesjonelt og fullt av faguttrykk. Da skal kunden virkelig forstå hvor gode bedriften er på sitt område. Men det hjelper lite med bruk av fancy faguttrykk når kundene, som vanligvis ikke er fagpersoner, bruker helt andre søketermer for å finne potensielle leverandører.

Ved å gjennomføre en søkeordsanalyse i forkant av arbeidet med nettstedet, vet vi med sikkerhet hvilke termer som brukes for å finne deres produkter og tjenester. Da kan vi fra start bygge opp nettstedet til å ta høyde for de ordene og uttrykkene kundene dine bruker, og dere vil på denne måten kunne innhente nye kunder raskere og mer kostnadseffektivt.

Vi bør starte i dag!

Vi gjennomfører søkeordsanalyser for eksisterende og nye nettsteder. Omfanget av analysen avhenger av nettstedet, og hvor mange fokusområder som ønskes. Vi anbefaler dog å kjøre en så fullgod analyse som mulig; ofte dukker det opp gull der man minst forventer det.