Skrive for web

Skrive for web | Krible design

Å skrive for web er ikke det samme som å skrive et kapittel i en bok eller en artikkel i et magasin.

Innhold vi skriver for web skiller seg fra innhold vi skriver til andre flater. Innhold på web må være enda enklere å lese og forstå enn innholdet i et magasin. Vi har som regel dårligere tid når vi leser innhold på nett; vi er utålmodige etter å komme oss videre. Derfor er det desto viktigere at innholdet er kort, tydelig og presist. 

Kort og presist innhold er ofte det motsatte av hva vi som tilbydere ønsker å dele. Vi vil jo gjerne ha kunden til å lese side opp og side ned om våre fantastiske produkter. Det skjer sjelden. I stedet må vi raskt komme til poenget. Hva oppnår gjesten med å lese akkurat dette? Hva er verdien hun vil sitte igjen med? Start med det viktigste. Så kan du heller skrive «resten» jo lengre ned du kommer.

Innhold på web har to hovedmålgrupper

Når vi skriver for web skriver vi egentlig for to «hovedmålgrupper»: kunden og søkemotorenes roboter. Heldigvis har begge gruppene en del sammenfallende interesser: de ønsker ryddige, strukturerte og tydelige tekster. Det skal raskt komme frem hva innholdet handler om, helst i både overskrift og ingress. I tillegg scanner begge gruppene teksten etter de søkeordene eller stikkordene som trygger dem på at denne teksten er relevant. Derfor bør du sørge for å gjenta stikkordene rett som det er. 

Korte avsnitt og relevante undertitler

Innhold som har relativt korte avsnitt er enklere å lese for både kunder og roboter enn hva lange avsnitt er. Da er det lettere for alle å holde tråden. Gode, relevante undertitler tillater også at leseren kan hoppe i innholdet for å finne akkurat den informasjonen hun søker. 

God flyt

Som i alle tekster er det viktig med god flyt. Sørg for at leseren enkelt holder følge, og ikke blir distrahert av fancy fremmedord som tar fokuset vekk fra kjerneinnholdet. Korte setninger og «enkle» ord, da trives vi best.

Er du her fortsatt?

Det er nå vi har startet på «resten». Du har med andre ord allerede fått med deg det mest interessante. Forhåpentligvis henger du på fordi du opplever teksten som lett å følge med på, og enkel å forholde seg til. Da har vi gjort jobben vår og er klare for å hjelpe deg med dine tekster!