Arctic Dome

Fikk oppleve resultatene av en god nettside

Arctic Dome Nettside | Krible Design | Lillehammer og Gudbrandsdalen

Om kunden

Arctic Dome er utviklet som et unikt overnattingsprodukt til reiselivet, men egner seg også godt som serveringslokale eller oppholdsrom. Domene er konstruert for å tåle det krevende nordiske klimaet, enten det er store mengder snø eller kraftig vind. Arctic Dome har sitt utspring i endringene i turistmarkedet, der kundene nå etterspør flere opplevelsesbaserte tilbud og mer aktive naturopplevelser.

Om prosjektet

Arctic Dome ønsket en nettside som skulle være en del av salgsprosessen og inspirere kunden til å ta kjøpsavgjørelsen. Målet var en nettside som tydeliggjorde produktet, ulike konsepter og bruk. Krible var involvert i bygging av sidestruktur, teknisk utvikling og design, i tillegg til gjennomføring av en søkeordsanalyse.

Prosessen

I den visuelle delen av nettsideutviklingen ble inspirasjon et nøkkelord. Store bildeflater gir rom for å vise Arctic Dome fra sine aller beste sider. I tillegg var det viktig å få frem referanser fra B2B-markedet, som er Arctic Domes primærmålgruppe. Kundesitater som trygger potensielle kunder og bygger opp under kjøpsintensjon, preger sidene.

Det er gjort flere grep på ny nettside for å sørge for en enkel og brukervennlig navigasjon, og kort vei til kontakt. Større flater og flere og større konverteringspunkter er lagt inn på siden for å forenkle navigasjon.

Søkemotoroptimalisering var tidlig en omfattende del av arbeidet med nye nettsider for Arctic Dome, og noe av det første som ble gjort var å gjennomføre en søkeordsanalyse. Søkeordsanalysen avdekket hvilke strategiske søketermer siden burde inneholde for å kunne rangere så høyt som mulig i søkemotorer. En rekke verktøy ble tatt i bruk i denne prosessen som innebar å identifisere søkeord og -termer som brukes for å finne produktene Arctic Dome tilbyr.

Til slutt satt vi igjen med et sett strategiske søkeord som ble bygd inn i nettsidestrukturen. Søkeordene ble utgangspunkt for hvilke menypunkter siden skulle ha, og hva slags innhold som skulle ligge under de ulike punktene; en landingssidestrategi. Analysen avdekket også hvilke spørsmål som skulle prege FAQ-siden. FAQ-siden er viktig, ikke bare for å kunne gi potensielle kunder enkle svar og god kundeservice, men også for å kunne trekkes ut i Googles «Answerboxes», som igjen er et av hovedelementene for å kunne være tilstede på stemmesøk. I tillegg til å bruke resultatene fra søkeordsanalysen strategisk, ble det gjort en del taktiske SEO-tiltak i struktur og oppbygging av siden. På denne måten ble siden optimalisert for søkemotorer fra A til Å, fra oppbygging og struktur i bakkant til tekst og menypunkter i forkant.

Arctic Dome Mobilside | Krible Design | Lillehammer og Gudbrandsdalen
Arctic Dome Mobilside | Krible Design | Lillehammer og Gudbrandsdalen

Resultatet

Resultatene viser en økning i generell trafikk på 139 % sett mot samme periode 2017, og en reduksjon i fluktfrekvens på 24 %.

Arctic Dome SEO | Krible Design | Lillehammer og Gudbrandsdalen

Fra kunden

«De nye nettsidene har hjulpet oss med å vise frem produktet vårt på en slik måte at folk forstår hva det kan brukes til. Vi har også opplevd en betydelig økning i henvendelser for kjøp av Arctic Dome etter at vi lanserte de nye nettsidene. Det virker som om folk i økende grad blir mer inspirert til å ville ta sjansen på å etablere et slikt tilbud når de ser hvor fint det kan gjøres.

Fra første møte med Krible ble det egentlig klart at vi kom til å velge dem til å lage de nye nettsidene våre, jeg opplevde at de forstod hva vi ville med de nye nettsidene. Prosessen har også vært relativt rask, egentlig så rask som vi selv har villet. Og gjennom møtene med Krible har jeg fått et annerledes inntrykk av eget produkt, spesielt var workshopene nyttig læring! Erfaringene fra hele prosessen er noe vi tar med oss videre inn i blant annet markedsføringsarbeidet vårt.»

andreas bjermeland, daglig leder i arctic dome