grafisk design

Grafisk design er et bredt fagfelt som omfatter mange ulike tjenesteområder

Som grafiske designere setter vi ideer ut i visuell form, både på trykte og digitale medier, på flater og i rom. Vår oppgave er å finne visuelle løsninger på kommunikasjonsutfordringer. Man har ofte lett for å glemme hvor stor innvirkning det visuelle har på generell kommunikasjon.  Dermed brukes det mye tid på å finne rett skriftspråk og tekst.

Men hvor mange er det egentlig som får med seg tekster og slagord? Kommunikasjon kan fungere godt uten forklarende tekster. Ved å identifisere den rette visuelle profilen et konsept, merkevare eller tjeneste skal ha, kan teksten være mindre sentral.

Fra enkle til omfattende prosesser

Vi er gjerne det første leddet en kunde oppsøker når det skal lages noe nytt. Vi bistår enten det er logoer, plakater, navn, markedsmateriell, profilering etc. En stor del av vår jobb går derfor ut på å avdekke avsenders identitet. Deretter jobbes det med hvordan denne på best mulig måte kan kommuniseres utad. Prosessene våre kan være svært enkle (modernisering av eksisterende logo) til ganske så omfattende. Det avgjøres av ønsket omfang og eksisterende identitetsgrunnlag. 

I de mer omfattende prosessene våre har vi tett samarbeid med deg som kunde. Slik sikrer vi en helhetlig leveranse som du selv er stolt av, og som virkelig kan snakke på vegne av din merkevare. Slike prosesser er noe av det morsomste vi gjør, og vi har derfor herlige hverdager. Bli med på moroa du og!