Visuell identitet + nettside

Rondaståk

Kunde:
Fjellfestivalen Rondaståk

Tjenester:
Visuell identitet
Nettside
Displayprodukter

Samarbeid:
Gundersen og meg

URL:
rondastak.no

Navn, logo, nettside, plakater, Facebook-elementer, annonser, bannere, festivalpass og t-skjorter er blitt utviklet, og identiteten er nå godt etablert og spredt utover Gudbrandsdalen – og enda lenger.
Fjellfestivalen Rondaståk har siden oppstarten i 2013 vært Kribles hjertebarn. Den lokale musikk- og opplevelsesfestivalen med mål om å bli Norges største, har siden dens spede oppstart hatt en touch av Krible. Et løpende samarbeid over tid har vært nøkkelen til Rondaståks unike identitet.
En festivalprofil må være sterk, tydelig og fleksibel da den skal tåle årlig utvikling og endring – uten å miste sin grunnidé. Hovedfokuset for festivalen ligger alltid i opplevelsen, med ingredienser som humor og lokale tradisjoner som rød tråd. Logo og fargepalett er frisk og moderne, samtidig som den gir en tydelig henvisning til hva den representerer; en festival med lokal identitet og forankring.
De visuelle løsningene har bidratt til at Rondaståk befester sin posisjon i festival-Norge som en solid, gjennomført og seriøs aktør. Ved å satse på design helt fra oppstarten har de på knappe fire år klart å bygge et eget varemerke som enkelt kan dyrkes av både festivalen selv og deltakere.

«Krible har fulgt oss helt siden festivalen var på drodlestadiet, og de skal uten tvil ha sin del av æren for Rondaståk sin suksess. Den grafiske profilen var viktig for oss, og vi hadde klare meninger om hva vi ønsket. Krible tok tak i dette på den svært profesjonell måte, og leverte langt over hva vi forventet. Med et glimt i øyet, faglig dyktighet og en egen evne til å se prikkene over i’ene – så er vi alltid trygge på at Krible leverer fra seg kvalitet på det vi trenger.»

Ole Jakob Grauphaugen, festivalsjef Rondaståk

Visuell identitet og nettside

Rondaståk

Fjellfestivalen Rondaståk har siden oppstarten i 2013 vært Kribles hjertebarn. Den lokale musikk- og opplevelsesfestivalen med mål om å bli Norges største, har siden dens spede oppstart hatt en touch av Krible. Et løpende samarbeid over tid har vært nøkkelen til Rondaståks unike identitet.
Kunde:
Fjellfestivalen Rondaståk

Tjenester:
Visuell identitet
Markedsføring
Illustrasjon

Samarbeid:
Gundersen og meg

URL:
rondastak.no

En festivalprofil må være sterk, tydelig og fleksibel da den skal tåle årlig utvikling og endring – uten å miste sin grunnidé. Hovedfokuset for festivalen ligger alltid i opplevelsen, med ingredienser som humor og lokale tradisjoner som rød tråd. Logo og fargepalett er frisk og moderne, samtidig som den gir en tydelig henvisning til hva den representerer; en festival med lokal identitet og forankring.
Navn, logo, nettside, plakater, Facebook-elementer, annonser, bannere, festivalpass og t-skjorter er blitt utviklet, og identiteten er nå godt etablert og spredt utover Gudbrandsdalen – og enda lenger.
De visuelle løsningene har bidratt til at Rondaståk befester sin posisjon i festival-Norge som en solid, gjennomført og seriøs aktør. Ved å satse på design helt fra oppstarten har de på knappe fire år klart å bygge et eget varemerke som enkelt kan dyrkes av både festivalen selv og deltakere.
«Krible har fulgt oss helt siden festivalen var på drodlestadiet, og de skal uten tvil ha sin del av æren for Rondaståk sin suksess. Den grafiske profilen var viktig for oss, og vi hadde klare meninger om hva vi ønsket. Krible tok tak i dette på den svært profesjonell måte, og leverte langt over hva vi forventet. Med et glimt i øyet, faglig dyktighet og en egen evne til å se prikkene over i’ene – så er vi alltid trygge på at Krible leverer fra seg kvalitet på det vi trenger.»

Ole Jakob Grauphaugen,
festivalsjef Rondaståk