En god, gjennomtenkt og velfungerende logo er et av de viktigste virkemidlene bedriften har innen visuell kommunikasjon

Vevig logo | Krible design | Lillehammer og Gudbrandsdalen

Det er enda lettere enn før å bestille en logo på nett (spesielt etter AIs fremtreden) eller lage seg en logo selv i et av de mange programmene som finnes for logoutvikling. Det er derimot en rekke kriterier som bør ligge til grunn for at en logo skal kunne være det sterke virkemiddelet som det ofte er.

En gjennomarbeidet logo som klarer å formidle bedriftens identitet og betydning, er et av de viktigste virkemidlene vi har innen visuell kommunikasjon.

En logo skal gi umiddelbar gjenkjennelse

Det er mange kriterier som bør legges til grunn for å kunne lage en god logo. Vi mener det viktigste med en god logo er at den er unik, gjenkjennbar og relevant. For å kunne lage en logo som er relevant for bedriften, må vi kartlegge bedriftens identitet og avdekke bedriftens kjerneverdier. Ikke minst vil vi bli kjent med folkene bak bedriften; det er de som er bedriftens DNA. I en logoprosess bruker vi derfor en del tid på å identifisere hvem bedriften er, og på hvilke arenaer bedriften skal være synlig.

I tillegg til at logoen er selve kjennetegnet på bedriften, må den kunne leve uavhengig av sesong og konjunktur. Den må kunne brukes på trykte-, digitale- og tekstilflater, den må kunne være skalerbar og fungere både i farger og svart/hvitt. Det er mye å tenke på, men vi opplever at kunden selv syns logoprosesser er innholdsrike og engasjerende. Og med slike kunder har vi det beste utgangspunkt for å kunne levere gode logoer som representerer bedriften på en beskrivende og relevant måte. 

Vi tar på oss de fleste logo-oppdrag, enten det er bearbeiding av eksisterende logo, eller utvikling av en helt ny logo. Med samarbeid kommer vi så mye lengre!