grafisk design

Grafisk design er et bredt fagfelt som omfatter mange ulike tjenesteområder

Som grafiske designere setter vi ideer ut i visuell form, både på trykte og digitale medier, på flater og i rom. Vår oppgave er å finne visuelle løsninger på kommunikasjonsutfordringer. Man har ofte lett for å glemme hvor stor innvirkning det visuelle har på generell kommunikasjon, og man bruker vanligvis mye tid på å finne rette skriftspråk og tekst.

Men hvor mange er det egentlig som får med seg tekster og slagord, når vi overveldes av «støy» på alle kanter? Ved å identifisere den rette visuelle profilen et konsept, merkevare eller tjeneste skal ha, vil kommunikasjonen kunne fungere godt uten forklarende tekster. På denne måten kan teksten i seg selv være mindre sentral.

Fra enkle til omfattende prosesser

Vi er gjerne det første leddet en kunde oppsøker når det skal lages noe nytt, enten det er logoer, plakater, navn, markedsmateriell, profilering etc. En stor del av vår jobb går derfor ut på å avdekke avsenders identitet, og hvordan denne på best mulig måte kan kommuniseres utad. Avhengig av ønsket omfang og eksisterende identitetsgrunnlag, kan prosessene våre være svært enkle (modernisering av eksisterende logo) til ganske så omfattende.

I de mer omfattende prosessene våre har vi tett samarbeid med deg som kunde. Slik sikrer vi en helhetlig leveranse som du selv er stolt av, og som virkelig kan snakke på vegne av din merkevare. Slike prosesser er noe av det morsomste vi gjør, og vi har derfor herlige hverdager. Bli med på moroa du og!