Skilting og veifinning kan karakteriseres som «hygienefaktorer» – vi er ikke nødvendigvis så opptatte av det, men fravær av dem skaper irritasjon.

Innovasjonssenteret Ringebu | Krible design | Lillehammer og Gudbrandsdalen

Hvor viktig er egentlig skilting?

Skilting og veifinning kan karakteriseres som «hygienefaktorer» – vi er ikke nødvendigvis så opptatte av det, men fravær av dem skaper irritasjon. Det samme gjør utydelige skilt eller misvisende skilt. Skilting og veifinning er med andre ord utrolig viktig for helhetsinntrykket våre gjester og kunder danner seg av oss.

Skilt er også viktige flater for uttak av visuell identitet, uten at vi egentlig tenker på viktigheten av disse flatene i hverdagen. Skilt er i de fleste tilfeller de første fysiske flatene våre gjester møter når de skal besøke oss. Har skiltene et utseende som skiller seg betraktelig fra bedriftens visuelle profil (logo og farger spesifikt), vil dette skape rom for forvirring og usikkerhet hos gjesten. I motsatt fall vil skilt som tydelig viderefører bedriftens visuelle profil virke betryggende, og gjøre det enda enklere for gjesten å finne oss. God skilting øker sømløsheten i kundens opplevelse.

Skiltplan

I arbeidet med skilting er det den overordnede skiltplanen som legger grunnlaget for hva som skal produseres. I tillegg til å sikre at skilt er i en profil som underbygger merkevaren, er også strategisk plassering av skilt en stor del av selve skiltplanen. Hvor er det naturlig å ha skilt? Og hvilke skilt skal stå hvor? Hva skal det stå på de ulike skiltene? Er det kun logo, er det logo og undertekst eller er det ren tekst som skal stå på skiltet? Hvilken funksjon de ulike skiltene har, er en viktig del av prosessen rundt skilting.

Veifinning

Veifinning er kunnskapen om hvordan vi orienterer oss i ukjent landskap. Med veifinning mener vi den overordnede skiltplanen på større områder som for eksempel i kommunehus, på festivalområder, i kjøpesentre og lignende. Veifinningens øverste mål er å sørge for at det er så enkelt og intuitivt å finne frem som mulig.

Orienteringstavler, symboler og veivisning utgjør de ulike delene av overordnet veifinning. Ikke minst er det viktig å inkludere veifinning som også inkluderer syns- og bevegelseshemmede. Dette krever andre løsninger enn de tradisjonelle skiltene de fleste av oss tar for gitt.

Vi hjelper flere kunder med skilt og veifinning, og en skiltplan er ofte en naturlig del av en visuell identitet. Vi kan også være med inn som rådgivere på selvstendige skiltprosjekt hvis det passer ditt behov bedre. Det viktigste er at du har med deg noen som er trygge på dette fagområdet, og det er vi.

Noen av våre skiltprosjekt