Thallaug

Et unikt juridisk fagmiljø i Innlandet

Prosjektet

Utførte tjenester

Nettside

Arnemoen Gard | Krible design- og rådgivningsbyrå | Lillehammer og Gudbrandsdalen
Arnemoen Gard | Krible design- og rådgivningsbyrå | Lillehammer og Gudbrandsdalen

Om kunden

Thallaug er et advokatfirma med lange røtter og tradisjoner på Lillehammer. Advokatfirmaet ble etablert i 1919 – og er i dag et av de største advokatfirmaene i landet utenom storbyene.

Om prosjektet

Advokatfirmaet Thallaug ønsket å fornye nettsidene sine for å sørge for at firmaet fremstår profesjonelt og ryddig, samt å presentere tjenestene de tilbyr på en oversiktlig og innbydende måte. Etter over 100 år i bransjen ønsket Thallaug også en revitualisering av den visuelle identiteten med en oppdatering av farger og fonter som står til kravene for universell utforming.

Resultatet

Leveranden ble en modernisert font og frisk fargepalett basert på tidligere uttrykk som egner seg godt til bruk på skjerm og trykk. Nye fonter med fokus på god lesbarhet ble valgt. Resultatet i sin helhet ble en moderne identitet – og nettside –  som reflekterer Thallaugs kombinasjon av lang erfring og nyutdannede advokater med ferske kunnskaper. 

Nettsidens oppbygging og struktur underbygger dens overordnede mål med å vise frem tjenestene og kompetansen som tilbys på en oversiktlig måte, og gjør det enkelt for kunder å ta kontakt.