Trykksaker

Trykksaker | Krible design | Lillehammer og Gudbrandsdalen

Trykksaker – det høres kanskje gammeldags ut, men vi skal ikke undervurdere kraften bak de fysiske flatene.

Fysiske flater kan være så mangt, alt fra kulepenner og handlenett til bøker og plakater. Små brosjyrer og flyere er fysiske flater som ofte benyttes som støtte til digitale flater, spesielt av kunder innen B2C-markedet. Med en flyer eller brosjyre holder vi på oppmerksomheten til gjestene våre lengre enn hva vi som oftest klarer på digitale flater.

I den første fasen av kundereisen er det oppmeksomhet vi ønsker å skape. Med noe taktilt, fysisk, er det lettere for kunden å gi oss mer oppmerksomhet enn hva de kanskje ville gjort på nett. Når du holder i en flyer eller blar i en brosjyre, setter det ofte tyngre spor enn hva et første møte med merkevaren på nett vil gjøre, der øynene våre flyktig glir over merkevaren i det den forsvinner nedover i scrollen.

Med en trykksak vil du også få vist frem profilen på en tydelig måte, og i ulik bruk. Støtteelementer kommer ofte til sin rett på trykksaker, og her har vi mulighet til å leke med bruken av disse.

Trykte flater uttrykker mye

En trykt flate sier veldig mye om deg som merkevare. Det er derfor flere faktorer som spiller inn når det skal lages en flyer, en folder, en brosjyre eller lignende. Hvilken kvalitet skal det være på papiret? Tykt eller tynt? Skal det være glossy eller røft? Hvilken størrelse skal vi velge? Hvor mange sider skal det være? Hvor skal det trykkes? Det er summen av alle små ting som utgjør en forskjell.

Trykksaker er ikke for å nå ut til massene, til det har vi digitale medier. Det er derimot et fint supplement for å nå ut til de som allerede er i området. Eller de som kan ha sett merkevaren på nett og gjenkjenner den i et stativ på butikken eller et hotell. Med en helhetlig profil som tas ut på flere flater, fysiske og digitale, sikrer du bred synlighet av merkevaren din. Da gjenstår det kun å overbevise når kunden kommer inn døren..

Vanlige trykksaker

  • Visittkort
  • Brosjyre
  • Flyer
  • Katalog