Profileringsartikler

Markedsmateriell | Krible design

Profileringsartikler – hva er det?

Profileringsartikler er fysiske flater som kan benyttes for større synlighet av merkevaren. Når den visuelle profilen er ferdig utarbeidet, er det klart for å løfte profilen ut i «levende live».

Det er ofte vanskelig å se for seg alle flater og materiell det ønskes profil på i starten av en prosess rundt visuell identitet. Behovet for profileringsartikler melder seg derfor ofte i etterkant av at identiteten er tatt i bruk på de tradisjonelle digitale og trykte flatene.

Ordet profileringsartikler omfatter stort sett alt mellom himmel og jord som det kan plasseres en logo eller et navnetrekk på. Det er likevel noen åpenbare flater vi pleier å utarbeide profilen til. Disse ser du listet opp nederst på siden. Det viktigste å tenke på ved valg av profileringsartikler er derimot praktisk bruk og behov. Når utvalget i utgangspunktet er uendelig, kan vi lett gå oss bort og la oss friste til å produsere noe vi ikke egentlig trenger eller vil assosieres med. 

Hvordan velge profileringsartikler?

Vi bør ha noen føringer eller retningslinjer før vi bestemmer hvilket markedsmateriell som skal utvikles for din bedrift. Det aller viktigste spørsmålet du må stille deg er hvem profileringsartiklene skal utvikles for. Er det for intern bruk eller skal det ut til kunder og samarbeidspartnere? Er miljø og bærekraft viktige verdier? I så fall vil det legge føringer for hvilket materiale produktene skal lages i. Mange leverandører av profileringsartikler har også produksjon i land utenfor Norge. Dette er noe som du må ta standpunkt til, og som vil legge føringer for utvalg og pris.

Vi har utviklet profileringsartikler for en rekke av våre kunder, og har en klar oppfatning av hva som kan være gode valg å ta. I tillegg har vi gode samarbeidspartnere på produksjon av profileringsartikler. Og det er selvsagt ikke et krav at vi selv må ha utviklet profilen for å kunne hjelpe deg med å finne egnede profileringsartikler. Ta kontakt, så kan vi sammen navigere i denne jungelen.

De «vanligste» profileringsartiklene

  • Penner
  • Kopper
  • «Give-aways»
  • Handlenett
  • Poser
  • Beachflagg
  • Messevegger
  • Stand
  • Rollup
  • Generell bekledning