visuell kommunikasjon

Visuell kommunikasjon er et overliggende begrep som omhandler det meste innen illustrasjon og grafisk design.

Visuell kommunikasjon innebærer alt som gjøres av grafisk design, illustrasjon og visuell identitet, i tillegg til andre visuelle elementer en merkevare kan benytte seg av. Visuell identitet er samlebegrepet for en merkevares logo og fremstilling, enkelt sagt. Du kan derfor si at visuell identitet er det viktigste virkemiddelet i visuell kommunikasjon.

Visuell kommunikasjon er et virkemiddel som brukes av de aller fleste bedrifter; det finnes som regel en logo bak hvert selskapsnavn og et spesifikt uttrykk på det bedriften kommuniserer visuelt. I tillegg bruker de fleste merkevarer bilder eller illustrasjoner for å tydeliggjøre kommunikasjonen sin.

En viktig del av kommunikasjonsstrategien

Visuell kommunikasjon er en viktig del av en helhetlig kommunikasjonsstrategi. Visuell kommunikasjon skal være støttende og bærende for øvrig kommunikasjon. Den ene står svakt uten den andre. Derfor er visuell kommunikasjon en betydelig del av kommunikasjonsarbeidet. Til tross for at det kan virke «enkelt» å finne logo, farger, fonter, bakgrunner og lignende, er visuell kommunikasjon så mye mer enn det vi umiddelbart ser.

For å få en visuell kommunikasjon som fungerer, og som snakker godt til målgruppen kan det være fint med en hjelpende hånd. Du bør ha en samarbeidspartner som både er engasjert i ditt selskap og suksess, og som er lydhør til deres tanker og innspill. Det er derimot ikke til å komme unna at faglig styrke og dyktighet vil være avgjørende for hvor vellykket den visuelle kommunikasjonen blir.

Vil ta del i vårt visuelle univers?

Vi har utarbeidet visuell kommunikasjon for en rekke kunder i løpet av de siste 7 årene, med svært gode resultater. Ta en titt på kundecasene våre, der finner du mange av  prosjektene vi har gjennomført.

Selvsagt vil vi hjelpe deg også!