Sosiale medier trenger ikke være vanskelig, men det er alltid greit med en plan.

Illustrasjonsbilde | Krible Design | Lillehammer og Gudbrandsdalen

All erfaring tilsier at sosiale medier ofte er den kanalen som får minst oppmerksomhet i en travel hverdag. Det å «poste noe» på Facebook, Instagram, Snapchat etc. jevnlig, kan være stressende på mange måter. Det som postes skal være interessant og engasjerende, det skal si noe om bedriftens identitet, det skal være appellerende til målgruppen, det skal være fengende og ikke minst fremstille bedriften på en god måte. 

Hva er egentlig en strategi for sosiale medier?

En sosiale medier strategi er en plan for hvilke sosiale kanaler bedriften skal være tilstede i, og hvem bedriften skal være på de respektive kanalene. Det første vi gjør, er å definere hva slags mål bedriften ønsker å oppnå med tilstedeværelse i sosiale medier. Jo tydeligere vi klarer å se ønsket effekt av tilstedeværelsen, jo enklere er det for oss å lage en god plan på hvordan dette målet skal nås.

Når målet er definert, kan vi identifisere de ulike målgruppene vi ønsker å nå. Deretter må vi finne ut hvilken rolle bedriften skal ha på de ulike sosiale kanalene. Til slutt ser vi på hva slags tone og i hvilken form bedriften skal kommunisere. For noen bedrifter vil det være riktig å snakke i en laid-back, nonchalant tone, for andre vil det være riktig å ha en mer formell tone. Alt avhenger av bedriftens identitet, og deres mål for tilstedeværelse.  

En sosiale medier strategi letter stresset

En medvirkende faktor til stress er ofte mangel på tid og dårlig planlegging. Ved å legge en strategi for sosiale medier, eliminerer vi begge disse faktorene. Så snart vi har definert bedriftens tilstedeværelse i sosiale kanaler, kan vi se på hva slags type innhold målgruppen ønsker å bli eksponert for. Mye innhold må lages selv, og en del kan hentes fra andre kilder.

Ved å lage en innholdsplan kan man komme unna mye stress i ettertid. Sett av noen timer en gang i måneden, og ta for deg kalenderen. Finnes det noen merkedager det kan lages innhold rundt? Er det noe som skjer i bedriften? Utgis det nye fagartikler jevnlig som dere kan spille på? Rot i egne «skuffer og skap» og se hva dere har liggende som kan skape verdi for målgruppen. Det er ofte vanskeligere å se sin egen verdi, enn hva det vil være for noen utenfra. Fortell om bedriftens gjøremål til venner, og hør etter når de stiller spørsmål. Spørsmålene de stiller kan ofte være spørsmål som er av allmenn interesse.

Planlegg postene

Når du vet hva slags innhold som kan lages, kan så mye som mulig av det produseres på forhånd. Deretter kan det legges inn til automatisk publisering på de sosiale kanalene, og du har dermed lettet stresset for den kommende måneden. 

Dette syns vi er moro!

La oss hjelpe deg; det dere tenker på som stress syns vi det er utrolig moro å jobbe med. Det er ofte lettere for oss å lete frem deres interne gullskatter, enn hva det er for dere. Om det er noe vi er gode på, er det å være nysgjerrige, og med nysgjerrighet følger det mange gode løsninger.