+47 908 52 502 hallo@krible.no

tekstskriving

I en verden hvor vi stadig vekk er omringet av tekst, skal det mye til for at vi faktisk stopper opp og tar oss tid til å lese. 

Teksten må fange leseren umiddelbart, samtidig som den skal kommunisere på en klar og tydelig måte. Og det krever både tid og kløkt. 

Enkelte føler seg ikke tilpass med å uttrykke seg skriftlig. Andre er så glade i å skrive at teksten fort blir for lang, og leseren mistes på veien.  Vi har erfaring med å skrive mange typer tekster. Det være seg korte, selgende annonsetekster, tekster til websider, informasjonsskriv, brosjyrer og lignende. Ofte er det også enklere å få andre til å skrive om seg, enn å gjøre det selv.

Vi kan hjelpe deg med å sette ord på det du ønsker å formidle. Uavhengig av hvilken type tekst du ønsker, finner vi ut av hva som kreves for å kunne nå målgruppen din.

Korrekturlesing av tekst

Om du allerede har satt sammen en tekst, og ønsker å kvalitetssikre denne, kan vi gjerne lese korrektur på din eksisterende tekst. Det å ha plettfrie tekster med korrekt grammatikk og tegnsetting, er essensielt for at publikum skal oppleve deg som seriøs og troverdig.  

Andre tjenester vi kan tilby