JVB

Veiviser i fjellet

Om kunden

JVBs har en historie som går over 100 år tilbake i tid, og historien er en av selskapets viktigste bærebjelker. Den nye identiteten bygger videre på denne. Samtidig skal identiteten underbygge selskapets posisjon som lokal autoritet og profesjonell aktør innen reise og transport. Selskapet skal i større grad ta en posisjon innen reiselivet, og den nye identiteten understreker dette.

Om prosjektet/målet

Høsten 2021 startet JVB prosessen med å omprofilere selskapet for å finne en ny identitet til veien videre. Den nye identiteten skal øke selskapets oppmerksomhet i målgruppene, bygge videre på den gode historien bak selskapet og hjelpe selskapet til å oppnå økt salg og inntjening. Selskapet skal fremstå som en trygg, stabil og pålitelig aktør.

Prosessen

Identitetsprosessen begynte med en merkevarestrategi basert på fastsatte mål. JVB ga oss svært frie rammer i det kreative uttrykket, og vi har hatt mange gode diskusjoner underveis.

I arbeidet med den visuelle identiteten tok vi blant annet i bruk linotrykk for å få et røffere uttrykk som bærer preg av håndarbeidet bak. Det er inspirert av en tidligere versjon av JVBs logo. Når linotrykkene var ferdige laget, ble de digitalisert og tilsatt riktig fargepalett.

Linotrykk

Et linotrykk er en prosess i flere faser:

Først tegnes motivet på en linoleumsplate. Når motivet er 100 % ferdig, karves eller skjæres motivet ut med en linokniv, et lite stemjern. Her er det viktig å holde tunga rett i munnen: det som skal være lyst på motivet må være urørt mens det som skal være mørkt må skjæres ut.

Når motivet på linoplaten er ferdig utskåret, ruller vi over trykkfarger med en liten gummivalse for å fordele fargen jevnt utover. Vi bruker ofte svart hvis motivet skal digitaliseres, men til for eksempel julekort kan det være fint å bruke en farge. Når linoplaten har tilstrekkelig med trykkfarge over hele, legger vi et ark over for å overføre trykket til papir.

Hvis produktet skal være et kort, er kortet nå ferdig. Skal det derimot videre bearbeides digitalt, scannes motivet inn på en høyoppløselig scanner, og etterjusteres.

Når linotrykkene til JVB var ferdige laget, ble de digitalisert og tilsatt riktig fargepalett.

Arnemoen Gard | Krible design- og rådgivningsbyrå | Lillehammer og Gudbrandsdalen
Arnemoen Gard | Krible design- og rådgivningsbyrå | Lillehammer og Gudbrandsdalen
Arnemoen Gard | Krible design- og rådgivningsbyrå | Lillehammer og Gudbrandsdalen

Resultatet

De ulike elementene i identiteten viser det unike ved Jotunheimen i form av de faktiske fjellene, samt det unike ved JVB som Bitihorn og beltebilen. De øvrige elementene er laget noe mer generelle for å illustrere hva du kan observere og oppleve når du er på reise med JVB. Totalt utgjør både de spesifikke elementene og de generelle elementene helheten som JVB står i særposisjon for å kunne tilby.

Den nye identiteten er et resultat av nytt og gammelt, natur og transport og ikke minst tur og opplevelser. Den understøtter selskapets profesjonalitet, og fremhever JVB som en solid aktør på flere områder.

Arnemoen Gard | Krible design- og rådgivningsbyrå | Lillehammer og Gudbrandsdalen
Arnemoen Gard | Krible design- og rådgivningsbyrå | Lillehammer og Gudbrandsdalen
Arnemoen Gard | Krible design- og rådgivningsbyrå | Lillehammer og Gudbrandsdalen
Arnemoen Gard | Krible design- og rådgivningsbyrå | Lillehammer og Gudbrandsdalen
Arnemoen Gard | Krible design- og rådgivningsbyrå | Lillehammer og Gudbrandsdalen
Arctic Dome Mobilside | Krible Design | Lillehammer og Gudbrandsdalen

Nettsider

I forbindelse med omprofileringen av selskapet, har vi også laget to nye nettsider til JVB: jvb.no som er moderselskapets side og jotunheimentravel.com som er reiseoperatørselskapet til JVB. De to nettsidene har forskjellige hovedmål og funksjonalitet, men har likevel noen gjenkjennende elementer på tvers.

Felles for begge nettsidene er at de er designet for å omfavne selskapets visuelle identitet samtidig som de skal fremme hvert sitt mål. Jvb.no er en informasjonsside som enkelt skal tilgjengeliggjøre alt fra praktisk informasjon om rutetider til leie av buss. Målgruppene er både bedrifts- og konsumentmarkedet. Jotunheimentravel.com har som hovedmål å selge pakkereiser til konsumentmarkedet. Denne siden har også en integrert bookingløsning.

Nettsidene er lansert på norsk og engelsk, og er i stadig utvikling.