Arnemoen Gard | Krible design- og rådgivningsbyrå | Lillehammer og Gudbrandsdalen

Dugandes

Arbeids- og opplæringssenter

Prosjektet

Arnemoen Gard | Krible design- og rådgivningsbyrå | Lillehammer og Gudbrandsdalen
Arnemoen Gard | Krible design- og rådgivningsbyrå | Lillehammer og Gudbrandsdalen
Arctic Dome Mobilside | Krible Design | Lillehammer og Gudbrandsdalen
Arnemoen Gard | Krible design- og rådgivningsbyrå | Lillehammer og Gudbrandsdalen

Om kunden

Lillehammer kommune tilbyr flere tilrettelagte tjenester innen sysselsetting og avlastning til et bredt spekter av brukere. I 2022 skulle de åpne et nytt flerbrukshus på Lillehammer, med flere rom og avdelinger for de ulike brukerne. Bygget hadde flere oppholdsrom, sanserom, produksjonsområder, eget kjøkken og kafé. Overordnet mål er å gi alle brukere mestringsfølelse og meningsfylte arbeidsoppgaver, som er reelle og gir den som utfører oppgaven følelsen av å være del av noe større.

Navnet til konseptet og flerbrukshuset ble Dugandes, og spiller på at noe er dugelig godt utført. Her får du dugelig god kaffe, dugelig gode boller og det blir utført dugelig godt arbeid.

Om prosjektet/målet

Målet var å få til en visuell identitet og logo som skulle være enkel og lett gjenkjennelig. Den skulle gi assosiasjoner til noe som var dugandes, og et godt sted å være. Identiteten skulle være personlig, vennlig, leken, ekte, jordnær, funksjonell og solid. Den skulle formidle glede, energi og positivitet, og bygge på verdier som inkludering, integritet, pålitelig, fellesskap, fleksibilitet og tradisjoner.

Identiteten skulle fungere for utendørs skilting og veifinning, på bekledning, etiketter og andre små flater til bruk i kafé. Identiteten skulle på den ene siden skape gjenkjennelse for Dugandes og fungere i markedsføring og kommunikasjon mot kunder og marked, og på den andre siden bygge stolthet og fellesskap hos brukere og ansatte.

Resultat

Lillehammer kommune og Dugandes fikk en smilende identitet. Konseptet bygger rundt gleden, de positive møtene og fellesskapet, og D’en ble det bærende elementet. Et lekent satt navnetrekk skaper liv og bevegelse, og gir det særpreg. Fonten brukt i navnetrekket er trygg og solid, og gjør at helheten står godt.

Fargepaletten bygger på definerte farger på interiør i bygget, hvor hovedfargene er en solid grønnfarge, en lys krem og en sprek rødfarge. Med en støttepalett bestående av frisk grønn, breblått og en gylden nyanse fikk de en leken palett som både er stødig og jordnær, samtidig som den er leken og vennlig.

De fikk utviklet et eget ikonsett som kan brukes til de ulike tjenesteområdene og produktene som Dugandes utvikler og leverer, og har gitt dem en fleksibel identitet som enkelt kan gjøres mer personlig og tilpasses ulike flater og behov.

Arnemoen Gard | Krible design- og rådgivningsbyrå | Lillehammer og Gudbrandsdalen
Arnemoen Gard | Krible design- og rådgivningsbyrå | Lillehammer og Gudbrandsdalen
Arnemoen Gard | Krible design- og rådgivningsbyrå | Lillehammer og Gudbrandsdalen