Arnemoen Gard | Krible design- og rådgivningsbyrå | Lillehammer og Gudbrandsdalen

Breiðr

Ekte talglys tilsatt dufter fra enga

Prosjektet

Arnemoen Gard | Krible design- og rådgivningsbyrå | Lillehammer og Gudbrandsdalen
Arnemoen Gard | Krible design- og rådgivningsbyrå | Lillehammer og Gudbrandsdalen
Arctic Dome Mobilside | Krible Design | Lillehammer og Gudbrandsdalen
Arnemoen Gard | Krible design- og rådgivningsbyrå | Lillehammer og Gudbrandsdalen

Om kunden

«Med røtter i historien og hjerte for fremtiden»
Inger Torill er bonde og driver økologisk gårdsdrift med en liten besetning dølafe. Dette gir grunnlag for å produsere ekte talglys tilsatt dufter fra enga. Merkevarenavnet Breiðr er gammelnorsk og betyr «brei eng» – noe som gjenspeiler seg i den visuelle profilen.

Om prosjektet/målet

Målet var å utvikle en identitet som formidler produktets historie

Vi har til nå fått levere både identitet, etiketter og nettside – og ser fram til utvikling av flere produkter fraomver!

Arnemoen Gard | Krible design- og rådgivningsbyrå | Lillehammer og Gudbrandsdalen
Arnemoen Gard | Krible design- og rådgivningsbyrå | Lillehammer og Gudbrandsdalen
Arnemoen Gard | Krible design- og rådgivningsbyrå | Lillehammer og Gudbrandsdalen