+47 908 52 502 hallo@krible.no
Identitetsarbeid og nettside

Tinde Hytter

 

Kunde:
Tinde Hytter 

Tjenester:
Identitetsarbeid
Grafisk produksjon
Nettsidedesign og struktur
Visuell rådgivning

Samarbeid:
Webutvikling og nettløsning: Escio
Foto: Gundersen og meg

URL:
tindehytter.no

I 2016 ble nye nettsider også utviklet og lansert i samarbeid med Escio på Hamar. Krible leverte sidenes oppbygging/struktur og design, mens Escio leverte utvikling og CMS.
Resultatet er en oversiktlig nettside, hvor den hytteinteresserte kan søke blant et stort antall modeller/serier, tomter og også ferdige hytter i ulike områder hvor Tinde Hytter har sin virksomhet. Databasen bak siden er et styringsverktøy spesialutviklet for Tinde Hytter (levert av Escio).
Tinde Hytter har med 40 års erfaring utviklet seg til å bli en av Norges ledende hytteleverandører. Tinde Hytter etablerte et samarbeid med Krible i mars 2015, og har siden da vært Tindes hovedleverandør av grafiske tjenester. Dette inkluderer bl.a. utvikling av kataloger, digitale og trykte annonser og kampanjer, messemateriell, hytte- og tomteprospekter, samt videreutvikling av deres visuelle identitet.
Tinde Hytter hadde stort produktfokus før de startet samarbeidet med Krible. Med et ønske om å engasjere flere potensielle hyttekjøpere ble konseptet Sett hverdagen på pause utviklet, hvor opplevelsen av hyttelivet i større grad ble fremhevet. Dette ble førende for bruk av foto og øvrig design på alle flater.
Hovedmålet med de nye nettsidene skulle være å presentere hyttemodeller og tomteområder på en oversiktlig og innbydende måte. Informasjon som tidligere kun var presentert i trykte kataloger og prospekt og i mindre grad på de gamle nettsidene, er nå tilgjengeliggjort digitalt. Dette er en stor fordel for Tinde, da de er avhengige av å enkelt kunne revidere tekst og bilder ofte.

«Krible hjelper Tinde i å lage effektiv kommunikasjon mot
kunde og marked!»

Torbjørn Randen, hyttekonsulent Tinde Hytter

Identitetsarbeid og nettside

Tinde Hytter

Tinde Hytter har med 40 års erfaring utviklet seg til å bli en av Norges ledende hytteleverandører. Tinde Hytter etablerte et samarbeid med Krible i mars 2015, og Krible har siden da vært Tindes hovedleverandør av grafiske tjenester. Dette inkluderer bl.a. utvikling av kataloger, digitale og trykte annonser og kampanjer, messemateriell, hytte- og tomteprospekter, samt videreutvikling av deres visuelle identitet.
Kunde:
Tinde Hytter

Tjenester:
Identitetsarbeid
Grafisk produksjon
Nettsidedesign og struktur
Visuell rådgivning

Samarbeid:
Webutvikling og nettløsning: Escio
Foto: Gundersen og meg

URL:
tindehytter.no

Tinde Hytter hadde stort produktfokus før de startet samarbeidet med Krible. Med et ønske om å engasjere flere potensielle hyttekjøpere ble konseptet Sett hverdagen på pause utviklet, hvor opplevelsen av hyttelivet i større grad ble fremhevet. Dette ble førende for bruk av foto og øvrig design på alle flater.
I 2016 ble nye nettsider også utviklet og lansert i samarbeid med Escio på Hamar. Krible leverte sidenes oppbygging/struktur og design, mens Escio leverte utvikling og CMS.
Hovedmålet med de nye nettsidene skulle være å presentere hyttemodeller og tomteområder på en oversiktlig og innbydende måte. Informasjon som tidligere kun var presentert i trykte kataloger og prospekt og i mindre grad på de gamle nettsidene, er nå tilgjengeliggjort digitalt. Dette er en stor fordel for Tinde, da de er avhengige av å enkelt kunne revidere tekst og bilder ofte.
Resultatet er en oversiktlig nettside, hvor den hytteinteresserte kan søke blant et stort antall modeller/serier, tomter og også ferdige hytter i ulike områder hvor Tinde Hytter har sin virksomhet. Du kan også se hvor tomten du er interessert i er på en kartløsning. Den bakenforliggende databasen er et styringsverktøy spesialutviklet for Tinde Hytter (levert av Escio).
«Krible hjelper Tinde i å lage effektiv kommunikasjon mot kunde og marked.»

Torbjørn Randen,
hyttekonsulent Tinde Hytter