Teater- og stemneprogram 2017

Peer Gynt 150 år

Kunde:
Peer Gynt AS

Tjenester:
Jubileumslogo
Utvikling av struktur og design

Samarbeid:
Foto: Gundersen og meg
Grøset Trykk

I 2017 feiret Peer Gynt at det var 150 år siden Ibsen skrev dramaet inspirert fra egne opplevelser i Gudbrandsdalen. Årets stemneprogram fikk jubileumspreg med trykk i gull og egen jubileumslogo. I tillegg hadde vi stort fokus på å gjøre leservennligheten og leseropplevelsen enda bedre, ved at det skulle bli enda lettere og tydeligere orientere seg både i trykksaken og hvilken dag/tidspunkt de ulike arrangementene var på.
Peer Gynt AS leverer kunstneriske produksjoner, opplevelser og aktiviteter med høy kvalitet, inspirert av tema fra dramaet Peer Gynt, og med naturen som ramme og medspiller. Siden 1989 har Peer Gynt AS satt opp Peer Gynt ved Gålåvatnet. Over 280 000 mennesker har kommet til fjells og fått sterke opplevelser av kultur i natur.
Krible tok over ansvaret med å sette stemne- og teaterprogram for Peer Gynt AS i 2013, og har siden videreutviklet designet og strukturen i trykksakene i samarbeid med Peer Gynt, med et overordnet mål på å gi en best mulig opplevelse for besøkende som kommer til arrangementet.
Det visuelle uttrykket teaterprogrammet har også blitt videreutviklet i år, med nytt format for å gi mer rom til bildebruk og mer luft i programmet.

«Krible evner å se løsninger som vi ikke selv ser, de er grundige og fleksible. Peer Gynt er glad for et meget godt samarbeid.»

Marit Lien, administrerende direktør for Peer Gynt AS

Teater- og stemneprogram 2017

Peer Gynt 150 år

Peer Gynt AS leverer kunstneriske produksjoner, opplevelser og aktiviteter med høy kvalitet, inspirert av tema fra dramaet Peer Gynt, og med naturen som ramme og medspiller. Siden 1989 har Peer Gynt AS satt opp Peer Gynt ved Gålåvatnet. Over 280 000 mennesker har kommet til fjells og fått sterke opplevelser av kultur i natur.
Kunde:
Peer Gynt AS

Tjenester:
Utvikling av struktur og design

Samarbeid:
Foto: Gundersen og meg
Grøset Trykk

Krible tok over ansvaret med å sette stemne- og teaterprogram for Peer Gynt AS i 2013, og har siden videreutviklet designet og strukturen i trykksakene i samarbeid med Peer Gynt, med et overordnet mål på å gi en best mulig opplevelse for besøkende som kommer til Peer Gynt.
I 2017 feiret Peer Gynt at det var 150 år siden Ibsen skrev dramaet inspirert fra egne opplevelser i Gudbrandsdalen. Årets stemneprogram fikk jubileumspreg med trykk i gull og egen jubileumslogo. I tillegg hadde vi stort fokus på å gjøre leservennligheten og leseropplevelsen enda bedre, ved at det skulle bli enda lettere og tydeligere orientere seg både i trykksaken og hvilken dag/tidspunkt de ulike arrangementene var på.
Det visuelle uttrykket teaterprogrammet har også blitt videreutviklet i år, med nytt format for å gi mer rom til bildebruk og mer luft i programmet.
«Krible evner å se løsninger som vi ikke selv ser, de er grundige og fleksible. Peer Gynt er glad for et meget godt samarbeid.»

Marit Lien, administrerende direktør
for Peer Gynt AS