Visuell identitet

Lillehammer Gudbrandsdal byregionprogram

Kunde:
Lillehammer kommune | Byregion Lillehammer og Gudbrandsdal 

Tjenester:
Visuell identitet

Målgruppen for prosjektet er kommuneansatte, administrative og politikere (i tillegg til de 12 «medlemskommunene»). I tillegg skal profilen kunne appellere til innbyggere i regionen, hyttefolk og potensielle tilflyttere.

Et sentralt stikkord er moderne bosetting, som skal oppfordre til et liv hvor fritid og jobb lettere kan kombineres uavhengig av hvor man er. ByR ønsker å tilrettelegge for at f.eks. fritidsinnbyggeren skal være mer integrert i lokalsamfunnene.

Programmet skal etablere et samarbeid mellom alle kommuner i Gudbrandsdalen med mål om å skape et fellesskap for by- og landkommuner. ByR hadde derfor et ønske om et samlende visuelt budskap som formidlet «her er det framtid – her satses det!»
Det bærende elementet for identiteten ble et symbol som representerer nettverk, samarbeid, fellesskap, utvikling og innovasjon. Formen er inspirert av veiene, boligene og Gudbrandsdalslågen som binder Gudbrandsdalen sammen.

Profilen forøvrig har et moderne og friskt uttrykk, samtidig som bruken av lokale fotografi underbygger verdiene som Gudbrandsdalen er kjent for.

«Det er en fryd å invitere til Byfest når Krible har designet trykksakene. Nok et år kunne vi presentere program, kart, menyer, allsanghefte, plakater ++ på en kreativ, lettfattelig og delikat måte. Krible er veldig dyktige, og evner å videreutvikle profilen for Byfest på en veldig fin måte! Takk for samarbeidet med Byfest 2017!»

Anita W. Heggestuen, prosjektleder for Byfest Vinstra 2017

Visuell identitet

Lillehammer og Gudbrandsdal byregionprogram

Programmet skal etablere et samarbeid mellom alle kommuner i Gudbrandsdalen med mål om å skape et fellesskap for by- og landkommuner. ByR hadde derfor et ønske om et samlende visuelt budskap som formidlet «her er det framtid – her satses det!»
Kunde:
Lillehammer kommune | Byregion Lillehammer og Gudbrandsdal

Tjenester:
Visuell identitet 

Målgruppen for prosjektet er kommuneansatte, administrative og politikere (i tillegg til de 12 «medlemskommunene»). I tillegg skal profilen kunne appellere til innbyggere i regionen, hyttefolk og potensielle tilflyttere.

Et sentralt stikkord er moderne bosetting, som skal oppfordre til et liv hvor fritid og jobb lettere kan kombineres uavhengig av hvor man er. ByR ønsker å tilrettelegge for at f.eks. fritidsinnbyggeren skal være mer integrert i lokalsamfunnene.

Det bærende elementet for identiteten ble et symbol som representerer nettverk, samarbeid, fellesskap, utvikling og innovasjon. Formen er inspirert av veiene, boligene og Gudbrandsdalslågen som binder Gudbrandsdalen sammen.

Profilen forøvrig har et moderne og friskt uttrykk, samtidig som bruken av lokale fotografi underbygger verdiene som Gudbrandsdalen er kjent for.

«Det er en fryd å invitere til Byfest når Krible har designet trykksakene. Nok et år kunne vi presentere program, kart, menyer, allsanghefte, plakater ++ på en kreativ, lettfattelig og delikat måte. Krible er veldig dyktige, og evner å videreutvikle profilen for Byfest på en veldig fin måte! Takk for samarbeidet med Byfest 2017!»

Anita W. Heggestuen,
prosjektleder for Byfest Vinstra 2017