digital strategi

En helhetlig og gjennomarbeidet digital strategi legger grunnlaget for alt videre arbeid på digitale flater.

Det kan kanskje høres tungt og teoretisk ut, men en digital strategi trenger ikke være et 100-siders dokument som skal leveres til styret. Vi opplever ofte at de strategiene som er mest vellykkede og som etterfølges av de ansatte, er de enkle og korte strategiene som alle kan lese og skjønne.

Kvalitet, ikke kvantitet

Klisjé som det er, det gjelder også på dette teoretiske området. Det har liten hensikt å lage en strategi bare for å lage en strategi. Da er det bedre at vi bruker tiden på å definere noen retningslinjer som skal prege den digitale kommunikasjonen. Når det er sagt, er det ingen hemmelighet at en godt gjennomarbeidet og helhetlig digital strategi vil være ressursbesparende i det lange løp. Ved sammen å skape den digitale strategien, øker vi deres bevissthet og oppmerksomhet rundt kommunikasjon på digitale flater. Og med utgangspunkt i bedriftens visjon og misjon, er det mye læring i en digital strategiprosess, både for gamle og nye ansatte.

Skreddersøm en selvfølge

Digitale strategier danner grunnlaget for den digitale kommunikasjonen, og vi anbefaler derfor å starte i denne enden. Men, ingen bedrifter er like, så ta kontakt med oss slik at vi kan finne ut hva som passer dere best!

Andre tjenester vi kan tilby