digital rådgivning

Vi har hjulpet en rekke små og store merkevarer med digital rådgivning.

Det er «umulig» å skulle holde seg oppdatert på alt som skjer på digitale flater. Spesielt når hverdagen består av veldig mange andre gjøremål, og kjernekompetansen deres ikke er digital kommunikasjon. Frigjør tiden til det dere selv er best på, og overlat det andre til oss.

Digital rådgivning tilpasset deres behov

Bedrifter og deres behov er like forskjellige som vi er som mennesker. Vi har derfor ingen pakkeløsning på digital rådgivning; det vil verken gavne dere eller oss. Avhengig av eksisterende kompetanse, erfaringer og ressurser i bedriften, finner vi den løsningen som vil passe dere best.

Vi kan være alt fra en ekstern markedsavdeling til en sparringspartner som brukes ved behov. Med lang erfaring fra digital rådgivning er vi svært tilpasningsdyktige. Våre prosesser starter som regel med kartlegging av digitale strategier og tidligere tiltak. Det finnes ingen oppskrift som passer for alle i den digitale verden, så sammen vi finner den oppskriften som passer dere best.